Blog Details

image

تابش ratione mollitia sequi quia asperiores sint

این یک واقعیت ثابت شده است که خواننده هنگام نگاه کردن به صفحه‌آرایش، با محتوای قابل خواندن یک صفحه، حواسش پرت می‌شود. نکته استفاده از Lorem Ipsum این است که در مقایسه با استفاده از «محتوا در اینجا، محتوا در اینجا» توزیع کم و بیش نرمال حروف دارد، و آن را شبیه به انگلیسی خواندنی می‌کند. بسیاری از بسته‌های انتشارات دسک‌تاپ و ویرایشگرهای صفحه وب اکنون از Lorem Ipsum به عنوان متن مدل پیش‌فرض خود استفاده می‌کنند و جستجوی «lorem ipsum» بسیاری از وب‌سایت‌ها را که هنوز در مراحل اولیه خود هستند، کشف می‌کند. نسخه‌های مختلفی در طول سال‌ها، گاهی تصادفی، گاهی عمدی (طنز تزریقی و امثال آن) تکامل یافته است.).