پلت فرم ما، موفقیت شما

زمان لازم برای شروع رابطه بین شما و مشتری را به حداقل برسانید.

در باره ما

ما به اعتماد مشتری اعتقاد داریم

Donec scelerisque dolor id nunc dictum, interdum gravida mauris rhoncus. Aliquam at ultrices nunc. In sem leo, fermentum at lorem in, porta finibus mauris. Aliquam consectetur, ex in gravida porttitor,
Donec scelerisque dolor id nunc dictum, interdum gravida mauris rhoncus. Aliquam at ultrices nunc. In sem leo, fermentum at lorem in, porta finibus mauris. Aliquam consectetur, ex in gravida porttitor,

Features

دامنه سفارشی

دامنه سفارشی

زبان نامحدود

زبان نامحدود

تم های جذاب

تم های جذاب

سازنده فرم

سازنده فرم

سازنده QR کد

سازنده QR کد

سازنده VCard

سازنده VCard

Work Process

How It Works

Available Templates

Our Awesome Templates

Pricing

Choose Your Perfect Package

Startup

9.99T/ ماهانه

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • vCards
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)

Growth

12.99T/ ماهانه

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • 10 vCards
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)

Maturity

19.99T/ ماهانه

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • 30 vCards
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)

Startup

99T/ سالانه

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • vCards
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)

Growth

129T/ سالانه

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • 10 vCards
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)

Maturity

199T/ سالانه

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • 0 vCard
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)

Free

Free/ lifetime

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • vCards
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)

Golden

499T/ lifetime

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • 30 vCards
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)

Plutinum

999T/ lifetime

 • Custom Domain
 • Subdomain
 • Ecommerce
 • 100 vCards
 • QR Builder
 • Follow/Unfollow
 • Request a Quote
 • بلاگ
 • Portfolio
 • Custom Page
 • Counter Information
 • Skill
 • Service
 • Testimonial
 • Career
 • Team
 • Plugins (Google Analytics, Disqus, WhatsApp, Facebook Pixel, Tawk.to)
Testimonials

What Our Cliets Say

Blogs

Our Latest Blogs